Úvodní stránka

Proč je tunel nutný?

Podpořte výzvu

Výzvu již podpořili...

Výzva ke stažení

Analýza D8 s tunelem

Média a D8

Zastupitelé a D8

Fakta o dálnici D8 a o tunelu Kubačka

1) Podrobnější informace o výhodách tunelu Kubačka - D8-web2-Kubacka.doc, mapové schéma

2) Tunel Kubačka je také v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí z června 1999 o posouzení vlivu různých variant dálnice D8 na životní prostředí - D8-web4-SEA.doc

3) Tunel podpořil i rozsáhlý odborný posudek Fakulty architektury ČVUT v Praze ze září 2002, neboť stávající povrchová trasa nevratně negativné ovlivní krajinný ráz - D8-web5b-Vorel.doc

4) Průběžné vyjádření veřejného ochránce práv (ombudsmana) k dálnici D8 v CHKO České středohoří z července 2003 - D8-web6-Motejl.doc, jeho závěrečné stanovisko z prosince 2004 naleznete zde.

5) Závěry vyjádření České geologické služby k variantám dálnice D8 ze dne 16. 12. 2004 - D8-web11-geolog.doc.

6) Text "Společného prohlášení ve věci stavby D8-0807 a D8-0805" ze dne 20. 12. 2004 podepsaný zástupci Dětí Země, Ústeckého kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem dopravy - D8-web8-prohlaseni.doc.

7) Rozsudek NSS v Brně ze dne 14. 2. 2008, kterým byl zrušen zamítavý rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 4. 2005 o žalobě proti vydání územního rozhodnutí pro dálnici D8-0805 přes České středohoří - Uzemko-805-kasace-rozh.pdf

kampaň Dětí Země Tunel pro České středohoří

kampaň Ekologického právního servisu Dálnice v chráněném území - D8

Mapka ukazuje, jak tunel zkrátí jízdní dráhu:

Fotografie - názorné porovnání variant s tunelem a bez tunelu