Úvodní stránka

Proč je tunel nutný?

Podpořte výzvu

Výzvu již podpořili...

Výzva ke stažení

Analýza D8 s tunelem

Média a D8

Zastupitelé a D8

Jednání zastupitelů Ústecka 9. 3. 2005 o tunelu Kubačka

Jedním z nejdůležitějších bodů jednání 55 zastupitelů Ústeckého kraje dne 9. 3. 2005 v Ústí nad Labem bylo zvážit, zda je výhodnější
- pokračovat v přípravě výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří v povrchové variantě se dvěma krátkými tunely i s vědomím řady právních a odborných problémů nebo
- schválit změnu územního plánu a začít proces přípravy dálnice s tunelem Kubačka délky 3,44 km dle návrhu ekologických sdružení s vědomím nejasnosti termínu dostavby této varianty.

Na jednání zastupitelů se svými projevy za Děti Země vystoupil Miroslav Patrik (text projevu) a za Společnost přátel města Duchcova pak Věra Bartošková (text projevu).

Na základě diskuse nakonec zastupitelé odhlasovali, že podporují dostavbu dálnice D8 v předložené oficiální variantě. Z 51 přítomných zastupitelů hlasovalo "pro" 47, zdrželi se 4. (část zápisu z jednání)