Úvodní stránka

Proč je tunel nutný?

Podpořte výzvu

Výzvu již podpořili...

Výzva ke stažení

Analýza D8 s tunelem

Média a D8

Zastupitelé a D8

Odborné a právní analýzy Dětí Země o D8

1) Analýza o variantách D8: Podkladový materiál ekologických sdružení pro zastupitele Ústeckého kraje na jednání dne 9. 3. 2005 - Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,44 km; ze dne 8. 3. 2005. (celý text ke stažení - ZIP, včetně dvou map)

Obsah analýzy o variantách D8 ze dne 8. 3. 2005

1. Úvod - proč se jedná o tunelu Kubačka na dálnici D8 v Českém středohoří (ke stažení)
2. Důvody, proč je tunel Kubačka výhodnější než povrchová varianta (ke stažení)
3. Hlavní podklady (ke stažení)
4. Termíny dostavby dálnice D8-0805 Lovosice - Řehlovice pro obě varianty (ke stažení)
5. Finanční náklady dálnice D8-0805 Lovosice - Řehlovice v tunelové variantě (ke stažení)
6. Systém větrání tunelu a nutnost výstavby výdechových komínů (ke stažení)
7. Vliv na krajinný ráz stávající povrchové trasy (ke stažení)
8. Vliv výstavby tunelu a provozu na dálnici vůči dobývacímu prostoru Dobkovičky (ke stažení)
9. Dopravní intenzity na dálnici pro výpočet emisí a hluku (ke stažení)
10. Geologické poměry tunelové varianty s tunelem Kubačka (ke stažení)
11. Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů u tunelové varianty (ke stažení)
12. Závěry (ke stažení)
13. Mapové přílohy - trasa dálnice D8 v Českém středohoří a tunel Kubačka v detailu (ke stažení)

2) Návrh Dětí Země a dalších občanských sdružení na kompromisní řešení dostavby dálnice D8 s cílem urychlit její dostavbu, tj. odstranit rozpory u stavby D8-0805 přes CHKO České středohoří ze dne 26. 10. 2004. (celý text ke stažení)

Obsah návrhu ze dne 26. 10. 2004

Úvod (ke stažení)
A. Výčet dvou hlavních návrhů na úpravu trasy dálnice D8-0805 (ke stažení)
B. Odhad zdržení v případě realizace úprav na trase dálnice D8 (ke stažení)
C. Výčet kroků, které je nutno opakovat k prosazení úprav na trase dálnice D8-0805 (ke stažení)
D. Záruky ze strany nevládních organizací (ke stažení)
Příloha č. 1: Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,35 km (ke stažení)
Příloha č. 2: Přehled finančních nákladů a termínů na dostavbu dálnice D8 dle údajů české vlády a SFDI (ke stažení)
Příloha č. 3: Text Litoměřické výzvy z 17. 1. 2003, kterou podepsalo 10 sdružení a podpořilo dalších 50 (ke stažení)