Úvodní stránka

Proč je tunel nutný?

Podpořte výzvu

Výzvu již podpořili...

Výzva ke stažení

Analýza D8 s tunelem

Média a D8

Zastupitelé a D8

Výzva Zastupitelstvu Ústeckého kraje
"ANO výstavbě tunelu Kubačka na dálnici D8 v Českém středohoří"

Spory o podobu dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří probíhají již od roku 1994. I když investor pro ni získal územní rozhodnutí, byla její trasa podle Veřejného ochránce práv a Nejvyššího kontrolního úřadu vybrána v rozporu se zákonem. Ke stejnému závěru došel také odborný posudek Fakulty architektury ČVUT, který prokázal, že tato povrchová trasa negativně ovlivní krajinný ráz. Proto bylo proti tomuto postupu podáno již šest soudních žalob.

Nyní se zdá, že celý spor může být konečně ukončen kompromisem, kterým je výstavba tunelu Kubačka délky 3,35 km. Tunel se nachází mezi obcemi Dobkovičky a Radejčín, kde podchází území zahrnuté do Evropské ekologické sítě. Na stávající trase by nahradil dva krátké tunely a obrovské estakády v celkové délce 777 m. Trasa s tunelem by také nezničila evropsky unikátní ráz krajiny a vyhnula by se nebezpečné sesuvné oblasti.

Žádáme proto Zastupitelstvo Ústeckého kraje, aby schválilo v ekologicky hodnotné části CHKO České středohoří na dálnici D8 výstavbu tunelu Kubačka. Toto rozhodnutí by umožnilo stáhnout podané žaloby a ukončit dlouholeté spory. Dálnice by pak mohla být dokončena ku prospěchu přírody a krajiny i obyvatel měst a obcí na mezinárodní silnici E55.

Připojte se a podpořte ochranu přírody a krajiny v Českém středohoří pro budoucí generace!